Wat
Voor
Over

Project EDF

Uitbreiding van bestaande burelen

De uitdaging bij de uitbreiding van burelen bij EDF? Bij piekbelasting in zowel verwarming als koeling toch het nodige comfort bieden. Daarom werd met verschillende bronnen gewerkt waardoor de hydraulische koppelingen geen sinecure waren maar wel móesten kloppen. Want anders? Dan gaan je toestellen en gasketel of warmtepomp in storing en verslijten ze voortijdig.

Voor

Installateur

Jaar

2019

Diensten

Warmteverlies
Koellast
Technisch ontwerp


Case EDF: verschillende bronnen, uitdagingen op vlak van hydrauliek

EDF, een installatiebedrijf in elektriciteit en HVAC breidde zijn site een heel stuk uit met extra bureauruimte, kleedkamers voor techniekers, sanitaire voorzieningen en bergruimte. Daarbij zouden de huidige warmte- en koudebron niet volstaan.

Voor de renovatie was er wel een legplan van de vloerverwarming en -koeling. Alleen ken je daarmee enkel de vermogens die mogelijk zijn in afgifte en opname. Maar of die volstaan? Dat berekenden we in een koellast- en warmteverliesberekening.

Uitgebreide combinatie van bronnen, afgifte- en ventilatiecomponenten

Een water-waterwarmtepomp werd de voornaamste warmte- en koudebron. Via een buffervat en een verwarmingscollector werd water naar drie subkringen gebracht. Één kring was voor vloerverwarming voorzien. Twee andere voor luchtgroepen. Want twee luchtbehandelingskasten (grote ventilatie-units) met een warmtewiel en change-overbatterij zouden ingezet worden voor ventilatie in het nieuwe en oude deelgebouw. Met het warmtewiel wordt de warmte van uitgeblazen lucht gerecupereerd en overgedragen op de verse lucht in de winter. In de zomer gebeurt precies het omgekeerde en altijd met een heel beperkt energieverbruik. Let wel: de basis voor klimatisering bleef vloerverwarming en –koeling. De belangrijkste taak van de luchtgroepen is nog steeds hygiënische ventilatie.

Uit de warmteverliesberekening bleek dat de warmtepomp bij pieken ’s winters niet zou volstaan. EDF optimaliseerde de kosten en koos voor een bijkomende condenserende gasketel. Niet alleen bij piekverbruik, maar ook mochten er problemen zijn met de warmtepomp, blijft verwarming zo gegarandeerd.

Uit de koellastberekening bleek dat een koelvermogen van 37 kW nodig was. De warmtepomp met een vermogen van 24kW volstond dus niet. Dat losten we op met een koelmachine, om ook bij erg hoge temperaturen comfort te behouden.

Een eerste uitdaging? Heat dumping vermijden.

Want warmte = energie

Heb je warmte en dus warm water nodig? Dan haal je energie uit de bodem met een water-waterwarmtepomp. Bij koeling loopt dat niet zomaar andersom. Je kunt de onnodige warmte in een buffervat opslaan, wat EDF ging doen, maar dat heeft een eindige capaciteit. Vroeger werd overtollige warmte dan via een luchtgekoelde condensor naar buiten geventileerd. Heat dumping heet dat, waarmee je energie verloren laat gaan.

De oplossing bij EDF? Via een BEO-veld, boorgatenergie-opslagveld, wordt overtollige warmte in de grond gebracht als het buffervat te warm staat. Zo geef je de bodem de kans bijkomend te regenereren in plaats van enkel energie te onttrekken.

De grootste uitdaging: hydrauliek

Het moeilijkste vraagstuk? Een hydraulisch principeschema dat klopte opmaken. Want een warmtepomp werkt met een ander temperatuursregime (heel vaak 35-30°C) dan een gasketel (bv. 50-30 °C). En een koelmachine heeft nog andere vereisten.

Hydraulische schakelingen, het leidingwerk met de juiste diameter, drukverliezen die circulatoren moeten overwinnen, de juiste opvoerhoogte van pompen, de juiste inregelkranen, mengverhoudingen… We bezorgden de installateur een heel uitgebreid schema met een sluitende hydraulische configuratie.

Duurzaamheid troef

Omdat we het rekenwerk nauwkeurig voerden zoals het hoort, verslijten de warmtepomp, gasketel, componenten… veel minder snel. Als het hele hydraulische plaatje klopt, verbruikt je installatie bovendien het minste energie.

Bij extreem lange periodes van hitte of koude, blijft EDF nu het nodige comfort bieden aan zijn medewerkers. De condenserende gasketel en koelmachine springen bij of nemen over bij problemen bij de warmtepomp.

Ook op zoek naar oplossingen op vlak van hydrauliek? Strongclima staat installateurs bij bij ingewikkelde vraagstukken. Architect of bouwer en op zoek naar energie-efficiëntie en comfort? Contacteer me en stel vrijblijvend je vraag.